Tag Archives: đạo phập

Sám hối có xóa sạch được tội lỗi?

Mỗi lần chúng ta làm sai điều gì đều được khuyên nên sám hối nhưng chắc chắn không ít lần tự hỏi liệu sám hối có xóa sạch được tội lỗi mình đã gây ra hay không? Đã là người phàm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống […]