Tag Archives: điều trị ở mỹ

Phá sản vì viện phí

Khoảng 41% số người Mỹ đang mắc một khoản nợ liên quan tới viện phí, nhiều trường hợp phải nộp đơn phá sản. Tình cảnh đặc biệt khó khăn với những người không có bảo hiểm y tế.   Hơn 90% dân số Mỹ có bảo hiểm y tế dưới các hình thức khác nhau […]