Treo tranh phong thủy: tránh tương khắc, gặp tương sinh

Xét về Ngũ hành, mỗi loại tranh khác nhau ứng với mỗi phương vị khác trong nhà ở.

Trong phòng khách không thể thiếu tranh về phong cảnh, động vật hay con người. Tuy vậy mỗi loại tranh khác nhau lại có một vị trí treo tranh khác.

Theo các chuyên gia phong thủy, mỗi phương vị lại nên bày loại tranh khác nhau, tương trợ cho ngũ hành.

66 b088
Treo tranh phong thủy giúp tránh tương khắc, gặp tương sinh

– Chính Đông: Hướng chính Đông thuộc Mộc nên phù hợp treo tranh sông nước. Tuy nhiên chỉ nên là cảnh hồ nước nhỏ. Tranh thác nước chứa Thủy quá nhiều làm hại đến Mộc.

– Đông Nam: Hướng này có ngũ hành thuộc Hỏa nên treo tranh núi non, rừng rậm. Mộc sinh Hỏa giúp gia đình luôn bình an, tốt đẹp.

– Chính Nam: Cũng như hướng Đông Nam, chính Nam thuộc Hỏa nên thích hợp tranh non cao, rừng biếc.

– Đông Bắc: Đây là phương vị cầu tài tốt nhất khi ngũ hành thuộc Thổ. Tại góc này trong phòng khách nên treo một bức tranh ngựa như “Bát tuấn đồ” hay “Mã đáo thành công”. Ngựa thuộc Hỏa, Hỏa sinh Thổ giúp tiền tài như nước.

– Chính Bắc: Bức tranh “Cửu ngư quần hội” tượng trưng cho Hỏa có thể trợ giúp cho phương vị Thủy. Thủy Hỏa tương dụng tấn tài, tấn lộc.

– Tây Bắc: Một bức tranh đỉnh núi tròn làm giảm bớt sát khí của Kim, giúp hanh thông trong việc thăng quan, tiến chức.

– Chính Tây: Hướng Tây có ngũ hành thuộc Kim. Một bức tranh về Thổ (Thổ sinh Kim) như nhà đất, tường thành sẽ giúp tài vận, sự nghiệp vững vàng.

– Tây Nam: Tranh sơn thủy sẽ bổ trợ cho ngũ hành Kim hướng Tây Nam. Gia chủ cầu con được con, cầu tài được tài.

Theo Khám phá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *